Obsah

DOTACE Z EU A KRAJE

DOVYBAVENÍ KNIHOVNY JAROSLAVA CITY VE VYSOKOVĚ

Logo   Projekt "Dovybavení knihovny Jaroslava City ve Vysokově" registrační číslo projektu 20/003/19210/452/180/003171 byl podpořen z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z.s. 

 

V rámci projektu byla realizována vyměna podlahové krytiny za 47.948,70 Kč (24.549,73 Kč EU, 13.809,23 SR a 9.589,74 Kč vlastní podíl). 

Vyrobeny a namontovány regály na knížky v počtu 5 ks za celkovou částku 17.339,- Kč (8.877,57 Kč EU, 4.993,63 SR a 3.467,80 vlastní podíl).

Police knihovnaRegály knihovnaPodlaha knihovnaPodlaha knihovna

 

ZDROJ TEPLA A OTOPNÁ SOUSATVA V BUDOVĚ OÚ V OBCI VYSOKOV

Image result for evropská unie fond soudržnosti a ministerstvo životního prostředíObec Vysokov v roce 2019 realizovala Projekt ZDROJ TEPLA A OTOPNÁ SOUSTAVA V BUDOVĚ OÚ V OBCI VYSOKOV. Tento projekt je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celý text

 

KOMUNITNÍ CENTRUM VYSOKOV

Výsledek obrázku pro logo irop ke stažení

Obec Vysokov v roce 2019, 2020 realizuje Projekt KOMUNITNÍ CENTRUM VYSOKOV je spolufinancován Evropskou unií. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Celý text

 

POŘÍZENÍ KONTEJNERŮ, VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ A REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA

 Obec Vysokov obdržela dotaci na pořízení kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů a rekonstrukci sběrného dvora celý text