Obsah

DOTACE Z EU A KRAJE

ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA SKUPINU "C" PRO ČLENY JPO VYSOKOV

LogoProjekt 21RRD12- 0005 Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu "C" pro členy JPO Vysokov byl podpořen částkou 10 000,- Kč  z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

 

DOPLNĚNÍ MOBILIÁŘE NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH VE VYSOKOVĚ

Logo

  Projekt "DOPLNĚNÍ MOBILIÁŘE NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH VE VYSOKOVĚ", registrační číslo projektu 20/003/19210/452/180/003157 byl podpořen z Progamu rozovje venkova na období 2014 - 2020 prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z.s. Celkové výdaje projektu 210.235,- Kč. 

PRVMAS

 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI VYSOKOV
Logo

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI VYSOKOV je spolufinancován Evropskou unií. 

Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0./18_104/0008773

Celkové výdaje podpory z EU: 4 062 074,05 Kč

Cílem projektu je zřízení čtyř sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Socilní byty budou realizovány v objektu dvojdomku se samostatnými čísly popisnými 141 a 142 v obci Vysokov - v objekut obec v současné době poskytuje bydlení s regulovaným nájemným, objekt je ale již v katastrofálním stavu. Bez investice do rekonstrukce objektu bude obec nucena objekt uzavřít a osoby v bytové nouzi v něm žijící se tak ocitnou na ulici.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • zajištění kvalitního a dostupného sociálního bydlení pro osby v bytové nouzi
  • nastavení rovných příležitostí pro osoby v bytové nouzi,
  • integrace cílových skupin do společnosti
  • poskytnutí sociální práce cílové skupině
  • nabídka trávení volného času cílové skupině,
  • snížení ekonomického zatížení rozpočtu osob v bytové nouzi,
  • zajištění řádného vývinu dětí rodičů, kteří se ocitli v bytové nouzi,
  • navýšení kapacity v oblasti sociálního bydlení v obci Vysokov,
  • využití stávajících obecních objektů, jejich znodnocení.

Výsledkem projektu je zřízení čtyř sociálních bytů. V důsledku projektu je očekávána změna v možnosti poskytování socálního bydlení a zlepšení situace osob v bytové nouzi.

 

DOVYBAVENÍ KNIHOVNY JAROSLAVA CITY VE VYSOKOVĚ

Logo   Projekt "Dovybavení knihovny Jaroslava City ve Vysokově" registrační číslo projektu 20/003/19210/452/180/003171 byl podpořen z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z.s. 

 

V rámci projektu byla realizována vyměna podlahové krytiny za 47.948,70 Kč (24.549,73 Kč EU, 13.809,23 SR a 9.589,74 Kč vlastní podíl). 

Vyrobeny a namontovány regály na knížky v počtu 5 ks za celkovou částku 17.339,- Kč (8.877,57 Kč EU, 4.993,63 SR a 3.467,80 vlastní podíl).

Police knihovnaRegály knihovnaPodlaha knihovnaPodlaha knihovna

 

ZDROJ TEPLA A OTOPNÁ SOUSATVA V BUDOVĚ OÚ V OBCI VYSOKOV

Image result for evropská unie fond soudržnosti a ministerstvo životního prostředíObec Vysokov v roce 2019 realizovala Projekt ZDROJ TEPLA A OTOPNÁ SOUSTAVA V BUDOVĚ OÚ V OBCI VYSOKOV. Tento projekt je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celý text

 

KOMUNITNÍ CENTRUM VYSOKOV

Výsledek obrázku pro logo irop ke stažení

Obec Vysokov v roce 2019, 2020 realizuje Projekt KOMUNITNÍ CENTRUM VYSOKOV je spolufinancován Evropskou unií. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Celý text

 

POŘÍZENÍ KONTEJNERŮ, VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ A REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA

 Obec Vysokov obdržela dotaci na pořízení kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů a rekonstrukci sběrného dvora celý text