Obsah

 

Výsledek obrázku pro logo irop ke stažení

KOMUNITNÍ CENTRUM VYSOKOV

Obec Vysokov v roce 2019, 2020 realizuje Projekt KOMUNITNÍ CENTRUM VYSOKOV je Spolufinancován Evropskou unií.

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Projekt podporuje vznik nového komunitního centra ve Vysokově v 3. NP obecního domu, které doplňuje komplex aktivit pro občany v objektu, je zde již v 1. NP Obecní knihovna a 2. NP Obecní úřad.

Cílem komunitního centra je zlepšování sociálních vztahů mezi skupinami obyvatel a institucemi. 

Celkové náklady projektu 4 506 112,91 Kč

Předpokládaná dotace 3 788 305,95 Kč