Obsah

Pořízení velkoobjemových kontejnerů, kontejnerů a rekonstrukce sběrného dvora

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Státním fondem Životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí, specifický cíl 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využítí odpadů. 

Předmětem podpory:

  • dodávky kontejnerů na tříděný odpad v počtu 6 ks plastových kontejnerů 1 100 l,
  • dodávky velkoobjemových kontejnerů v počtu 2 ks (1 ks o objemu 10 m3)
  • stavební práce rekonstrukce budovy sběrného dvora

Stávající kapacita odpadů sběrného dvora je 17,21 t/rok, po realizaci tohoto projektu byla kapacita navýšena na 46,27 t/rok. Pořízením kontejnerů dojde k navýšení kapacity o 29,06 t za rok. 

Celkové způsobilé výdaje: 767 263,67 Kč 

Dotace EU: 652.174,11 (84,99%)

Příspěvek příjemce podpory: 115,089,56 Kč (15,01%)

Datum zahájení realizace projektu: 14. 11. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 30. 04. 2019

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Vysokov