Obsah

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI VYSOKOV

Logo

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI VYSOKOV je spolufinancován Evropskou unií. 

Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0./18_104/0008773

Celkové výdaje podpory z EU: 4 062 074,05 Kč

Cílem projektu je zřízení čtyř sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Socilní byty budou realizovány v objektu dvojdomku se samostatnými čísly popisnými 141 a 142 v obci Vysokov - v objektu obec v současné době poskytuje bydlení s regulovaným nájemným, objekt je ale již v katastrofálním stavu. Bez investice do rekonstrukce objektu bude obec nucena objekt uzavřít a osoby v bytové nouzi v něm žijící se tak ocitnou na ulici.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • zajištění kvalitního a dostupného sociálního bydlení pro osby v bytové nouzi
  • nastavení rovných příležitostí pro osoby v bytové nouzi,
  • integrace cílových skupin do společnosti
  • poskytnutí sociální práce cílové skupině
  • nabídka trávení volného času cílové skupině,
  • snížení ekonomického zatížení rozpočtu osob v bytové nouzi,
  • zajištění řádného vývinu dětí rodičů, kteří se ocitli v bytové nouzi,
  • navýšení kapacity v oblasti sociálního bydlení v obci Vysokov,
  • využití stávajících obecních objektů, jejich znodnocení.

Výsledkem projektu je zřízení čtyř sociálních bytů. V důsledku projektu je očekávána změna v možnosti poskytování socálního bydlení a zlepšení situace osob v bytové nouzi.