Obsah

Image result for evropská unie fond soudržnosti a ministerstvo životního prostředí

ZDROJ TEPLA A OTOPNÁ SOUSTAVA V BUDOVĚ OÚ V OBCI VYSOKOV

Obec Vysokov v roce 2019 realizovala Projekt ZDROJ TEPLA A OTOPNÁ SOUSTAVA V BUDOVĚ OÚ V OBCI VYSOKOV. Tento projekt je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Předmětem podpory je vybudování otopné soustavy a nového zdroje tepla v objektu obecního úřadu v obci Vysokov. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy a zlepšení tepelně technických vlastností objektu.

Celkové způsobilé výdaje: 883 839 Kč

Dotace EU: 353 536 (40%)

Příspěvek příjemce podpory: 530 303 (60%)

 

Datum zahájení realizace projektu: 2. 9. 2019

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 10. 2019

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Vysokov

Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov