Obsah

Poplatek za odpady v roce 2022

Typ: ostatní
Poplatky za svou odpadu za rok 2022 jsou splatné do 31.03.2022. Dle nové OZV č. 2/2021 každý obyvatel Vysokova, který je přihlášen v obci k trvaléme pobytu, dále vlastníci nemovitostí, které jsou určeny k rodinnému bydlení či rekreaci, a v nichž nemá nikdo trvalý pobyt, jsou povinny uhradit poplatek

Poplatky za svou odpadu za rok 2022 jsou splatné do 31.03.2022. Dle nové OZV č. 2/2021 každý obyvatel Vysokova, který je přihlášen v obci k trvaléme pobytu, dále vlastníci nemovitostí, které jsou určeny k rodinnému bydlení či rekreaci, a v nichž nemá nikdo trvalý pobyt, jsou povinny uhradit poplatek za likvidaci odpadu řádně a včas. Zároveň jsou povinni se k této poplatkové povinnosti přihlásit - v období leden - březen a vyplnit přihlášení k poplatku (viz.poslední stránky Zpravodaje). Pokud je někdo majitel nemovitosti, která je určena k bydlení či rekreaci a nikdo v ní není hlášen k trvalému pobytu, přihlásí se k poplatku rovněž.

Ohlášení k místnímu poplatk za komunální odpad prostřednistvím společného zástupce pro občany s travalým pobytem

Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad pro vlastníky stavby určené k individuální rekareaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není prihlášena žádná fyzická ososba k trvalému pobytu.

Poplatek za svoz odpadu je stanoven na 600,- Kč za osobu.

Sazba poplatku snížena o 100,- Kč poplatníkům:

  • děti do 18 let (dovršení věku 18. let v roce 2022) tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok
  • osoby 70 + let (dovršení věku 70. let v roce 2022), tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok
  • držitelé ZTP, tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok
  • studenti ubytování mimo katastr obce (koleje, internáty, nájemní smlouvy...), tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok

Poplatek za chatu, chalupu je stanoven na 600,- Kč/nemovitost/rok

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 03. daného kalendářního roku, na číslo účtu obce 9622551/0100, var. symbol č.p. vaší nemovitosti.

Pro více informací je možné zavolat na obecní úřad tel. 491 424 827 nebo SMS zprávou na tel. 724 186 823..

starostka obce


Přílohy

Vytvořeno: 4. 1. 2022
Poslední aktualizace: 4. 1. 2022 08:40
Autor: Správce Webu