Obec Vysokov
ObecVysokov

Obec Vysokov Obec Vysokov
Obec Vysokov

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 4 ve volebním období 2022 - 2026

Kdy: 12. 12. 2022 13:00

Kde: Městský úřad, kancelář starosty

řádné neveřejné zasedání

Typ akce: ostatní (seminář, seminář, seminář, seminář)

RM 4 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 12.12.2022

1/3

Rezignace Mgr. Josefa Hylského na pozici člena ZM + Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM

 

2.

Finance

2/1

Rozpočtová opatření 2022

2/2

Zápisy z jednání Finančního výboru ZM ze dne 21.11.2022 a 05.12.2022

2/3

Členské příspěvky, dary a rezervy 2023

2/4

Oprávnění k provádění RO pro RM na rok 2023

2/5

Nákup přileb JSDH - kupní smlouva

2/6

Navýšení § 3612 - bytové hospodářství

2/7

Přesun v rámci § 5512 - protipožární ochrana - RO

2/8

Navýšení § 6112 - místní zastupitelstvo - RO

2/9

Navýšení § 5311 - městská policie - RO

2/10

Navýšeni rozpočtu Technických služeb - RO

2/11

Navýšení rozpočtu na elektrickou energii - RO

2/12

Veřejná zakázka na rámcovou smlouvu na dodávku kancelářských, čistících a hygienických potřeb

2/13

Nákup hlasovacího zařízení

 

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Bezúplatný převod pozemků po rekonstrukci chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská z vlastnictví KHK do vlastnictví města

3/2

Budoucí směna části p. p. č. 1314/2 v k. ú. Nové Město nad Metují za část p. p. č. 221/1, část p. p. č. 236/3 a p. p. č. 223/1 v k. ú. Krčín

3/3

Budoucí směna p. p. č. 1145, p. p. č. 1157 a části p. p. č. 1146/1 v k. ú. Nové Město nad Metují za část p. p. č. 151/1 v k. ú. Spy

3/4

Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemky p. p. č. 608/2 a p. p. č. 265 v k. ú. Spy, ul. Kosařova

3/5

Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p. p. č. 2242 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. T. G. Masaryka

3/6

Pronájem části pozemku v areálu býv. kasáren - cvičná plocha

 

4.

Správa nemovitostí

4/1

Odepsání nedobytné pohledávky

4/2

Servisní smlouva o provozování kotelny DPS

4/3

Budoucnost vojenských domků č. p. 496-504 v ul. Na Františku

 

5.

Rozvoj

5/1

Inundační most v ul. Husitská - prodloužení termínu výstavby, předčasné užívání

5/2

Kulturní centrum KINO 70 - výsledky architektonické soutěže o návrh

5/3

Žádost o vyjádření k realizaci FVE na plochách střech

5/4

Chodníky v ul. Nádražní Dodatek č. 1 k SOD na vícepráce

5/5

Dodatek č. 3 ke SOD na PD chodníku v ul. Klopotovská

5/6

Souhlas s vodovodní přípojkou pro č. p. 42 Spy

5/7

Urbanisticko-architektonická studie kasáren - RO

5/8

LAM - Seznámení se s dokumenty z Pracovní skupiny Koupaliště

5/9

Žádost o zařazení připomínek OV Spy k návrhu rozpočtu na rok 2023

5/10

Regulační plán Rychta - projednání

5/11

Delegování pravomocí pro jednání a řízeni přípravy konkrétních projektů - diskuse, pravomoce, jmenování

 

6.

Školství, kultura a sport

6/1

Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

6/2

Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2023

6/3

Žádost Stepík - čerpání dotace na rok 2023

6/4

Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2023

6/5

Žádost TJ Spartak - změna termínu čerpání dotace

6/6

Žádost TJ Spartak - změna termínu čerpání investiční dotace

6/7

Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas s navýšením ceny obědů

6/8

Oznámení "ZŠ Komenského" o vyhlášení volných dnů pro žáky

6/9

Žádost SDH o zapůjčení pódia

6/10

Zadávací dokumentace k zakázce Tisk Novoměstského zpravodaje

6/11

Žádost MMUZ o souhlas zřizovatele se zvýšením ceny vstupného

 

7.

Různé

7/1

ZM 3 dne 20.12.2022 - program

7/2

CP Mandl - Dodatek č. III - Smlouva o zajištění a naplnění zákona o právu autorském

7/3

Zápis č. 7/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.11.2022

7/4

Oprava obřadních dnů pro uzavírání manželství

7/5

Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 05.12.2022, jednací řád a statut

7/6

Pověření člena ZM k přijímání vůle snoubenců, že vstupují do manželství

7/7

Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb - Domov pro seniory Oáza

7/8

Opatření z inspekce MPSV v MSSS Oáza - složení Rozmísťovací komise

7/9

Pojišťovací makléř města

7/10

Dojmenování členů komise SPOZ

 

8.

Diskuse

 

Ing. Milan Slavík v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 08.12.2022

 

Přílohy

RM 4 Program jednání

RM 4 Program jednání - WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,55 kB

Další informace

Adresa místa konání

Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Organizátor

Město Nové Město nad Metují
Zdroj: Město Nové Město nad Metují
Datum vložení: 25. 10. 2022 11:12
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2022 17:47

Volný čas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvobození Ježek


DOTACE EU A KRAJ