Obsah

SDH - Jednotka požární ochrany obce (JPO)                                                                                                       

Velitel JPO: Jiří Kosinka ml. tel: 604/413990

Z historie hasičského sboru ve Vysokově                                

Jak vypráví kronika, byl ve Vysokově r. 1881 založen sbor dobrovolných hasičů. Prvním předsedou byl Josef Hornych, výměnkář z čp. 45, jednatelem Antonín Hronovský, rolník z čp. 30, velitelem František Šimáček, chalupník z čp. 91 a podvelitelem František Barták, krejčí z čp. 65. V archivu požárního sboru najdeme přesné datum založení sboru 11. 11. 1882.

 

JPO v roce 2010

JPO se v prvním čtvrtletí účastnila odborného  školeni na Kramolně, školení řidičů a také školení první pomoci. Věnovali jsme se přípravě požární techniky tak, aby 24. dubna 2010 mohla proběhnout prověrka stroje PS 12, zkouška tlaku,  nasátí stroje a 60 minut provozu dálkové dopravy vody. 
Příprava na okrskovou soutěž na Jizbici dle požárního sportu, oprava stroje  a školení RDST (radiostanic) bylo předmětem  činnosti členů JPO ve druhém čtvrtletí.
Ve druhém pololetí roku 2010 Jednota PO prováděla protlak kanalizace a čerpání vody ze sklepa v čp.67. Naše účast na okrskovém cvičení na Babí byla prověrkou  zdatnosti jednotlivců i celé jednotky. Cvičné a kondiční jízdy s DA Avia prováděl Zdeněk Majer a Pavel Macháček. Příprava zdatnosti členů JPO probíhala při soutěžích požárního sportu po celý rok.
Poslední čtvrtletí roku se prováděla údržba požární techniky a přechod na zimní provoz: kontrola kapalin, stav autobaterií v PS 12 a v DA Avia. Dále prověření stavu čerpadla, vizuální  kontrola hadic a dalšího materiálu. Dne 18.12.2010 byla provedena inventura materiálu JPO.
Školení členů JPO pro rok 2010 bude probíhat v polovině roku v HZS Velké Poříčí a požární zbrojnici ve Vysokově.
Ze společenské činnosti: členové jednotky pomáhali při odklízení sněhu po vesnici, firmě Mesa, mají dozor  při pálení čarodějnic, při vzpomínkové akci války 1866 neseme  prapor obce i  věnce k uctění památky padlých.
 

 Jiří Kosinka, ml. - velitel Jednotky požární ochrany obce Vysokov

Organizace - struktura

E-mail: hasicivysokov@seznam.cz

Výbor (9 členů) byl zvolen na řádné valné hromadě 10. 1. 2015 

Starosta Kosinka Zdeněk ml.
Náměstek starosty Jaroslav Klesl st.
Velitel SDH Jiří Kosinka ml.
Jednatel Kosinka Zdeněk nejml.
Hospodář Martin Vaněk
Vedoucí závodních družstev Zdeněk Majer ml.
Člen David Mádr
Člen Jaroslav Tesař
Člen Patrik Tesař

 

 Počet členů SDH k 10.1. 2015 je 40.