Obec Vysokov
ObecVysokov

Vysokovský kohout

Osvětová beseda Vysokov je pořadatelem celostátního amatérského filmového festivalu s mezinárodní účastí, který se koná ve Vysokově u Náchoda v restauraci U Kohouta.

Soutěžní podmínky

Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny s libovolným počtem titulů ve třech kategoriích. Přijaty budou video kazety, Mini DV a DVD nosiče (formátu DVD), které nepřekročí délku 20 minut a nejsou starší 3 let. Technické náležitosti snímků musí respektovat obvyklé zásady promítání, zejména samostatný titul na jedné kazetě se zaváděcím černým úsekem (cca 20 s). Všechny zaslané kazety či disky musí být označeny údaji potřebnými pro projekci i pro orientaci:

  • Přesný název díla
  • Úplná adresa autora pokud možno s uvedeným telefonem a e–mailem
  • doba projekce
  • zvláštnosti v provedení zvuku apod.

Autorům přijatých snímků hradí pořadatel jednu cestu hromadným dopravním prostředkem dle platných směrnic a ubytování. Je-li autorů filmu více, hradí se tyto výlohy pouze jednomu z nich. Při použití vlastního dopravního prostředku vyplatí pořadatel cestovné do výše jízdného jedné cesty hromadným dopravním prostředkem.

Další zájemci se mohou zúčastnit festivalu na vlastní náklady nebo z prostředků vysílající organizace.

Poplatek 50 Kč za každý snímek je podmínkou k zařazení do předvýběru.

Příjem soutěžních snímků

Filmy s přihláškou do soutěže a s vloženou kopií ústřižku poštovní poukázky, případně s přihláškou na ubytování, zasílejte na adresu:

Zdeněk Majer ml.
549 12 Vysokov 95
telefon 736 633 958
e-mail: zdema@quick.cz

Předvýběrová komise posoudí před soutěží splnění kritérií předepsaných pro každou kategorii, technickou a celkovou úroveň snímků a vybere filmy do soutěže. Autoři nepřijatých snímků budou vyrozuměni po zasedání komise. Organizátoři ručí za bezpečnost filmů a kazet od okamžiku doručení zásilky do jejich rukou do okamžiku odeslání snímku poštou nebo osobního předání autorovi. Filmy a videokazety budou vráceny poštou do 14 dnů po skončení přehlídky, pokud nebudou přímo převzaty autorem nebo pokud nebude s autorem dohodnuto jinak. V případě nezaplacení účastnického poplatku zůstane film neodeslaný a autor si jej vyzvedne osobně.

Informace o organizaci soutěže včetně ubytování je možno obdržet na adrese:

Jana Majerová,
549 12 Vysokov 95
tel.: 737 161 940
e-mail: zdema@quick.cz


Zdeněk Majer ml.
549 12 Vysokov 95
telefon 736 633 958
e-mail: zdema@quick.cz

 

Kategorie a ceny

Filmy a videoprogramy zařazuje v přihlášce do jednotlivých kategorií sám autor. Nevyužije-li svého práva před začátkem předvýběru, zařadí titul předvýběrová komise, která si rovněž vyhrazuje právo přeřadit špatně zařazený snímek do některé z kategorií :

  1. FILMY DOKUMENTÁRNÍ
  2. FILMY HRANÉ
  3. FILMY ANIMOVANÉ

Předpokládá se udělení 1., 2. a 3. ceny v každé kategorii a případné udělení čestných uznání dalším filmům. Každý oceněný film bude odměněn diplomem a věcnou cenou, k prvním cenám navíc náleží odměna 1000,- Kč. Dále bude vyhlášena cena poroty a cena Járy Kohouta za nejhumornější film. Z důvodu zachování tradice získá nejlepší film se zemědělskou nebo vesnickou tematikou cenu ministerstva zemědělství.

Během festivalu je zajišťována kyvadlová doprava mezi Vysokovem (soutěžní projekce filmů a večerní programy) a Náchodem (ubytování, pohovor poroty).

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Stavba kapličky


DOTACE EU A KRAJ