Obec Vysokov
ObecVysokov

Dotace, granty

DOTACE Z EU A KRAJE

Veřejné osvětlení a odvodnění při budování nového chodníku Vysokov - StarkočLogo

Veřejné osvětlení a odvodnění při budování nového chodníku Vysokov - Starkoč je spolufinancován z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 22POVU1 - 0072. 

Celkové výdaje projektu 11 667 291,- KčLogo

Dotace KHK 840 000,- Kč

Dotace SFDI 6 908 082,- Kč

Vlastní podíl obce 3 919 209,- Kč.

 

PD na vybudování chodníku z Vysokova do průmyslové zónyLogo Vysokov

Projektová dokumentace pro vybudování chodníku z Vysokova do průmyslové zóny Vysokov je spolufinancován z Grantu Královéhradeckého kraje 22RRD14-0007. Celkové výdaje projektu 511.830,- Kč, dotace 200.000,- Kč.

 

PD odkanalizování obce Vysokov mimo VD Rozkoš

LogoProjekt 20ZPD09-0029 "PD odkanallizování obce Vysokov mimo VD Rozkoš" byl podpořen částkou 168 050,- Kč  z dotačního progamu Královéhradeckého kraje "Rozvoj infrastruktury v obclasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod" schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 4.12.20017, č. ZK/09/672/2017, podíl obce činil 80.000,- Kč.

 

PD na přivaděč kanalizace po KÚ Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují

LogoProjekt 20RGI02-0241 "PD na přivaděč kanalizace po KÚ Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují" byl podpořen částkou 830 060,- Kč  z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaného pod číslem 20RGI02-0241.

 

ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA SKUPINU "C" PRO ČLENY JPO VYSOKOV

LogoProjekt 21RRD12- 0005 Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu "C" pro členy JPO Vysokov byl podpořen částkou 10 000,- Kč  z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.


DOPLNĚNÍ MOBILIÁŘE NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH VE VYSOKOVĚ

Logo

Projekt "DOPLNĚNÍ MOBILIÁŘE NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH VE VYSOKOVĚ", registrační číslo projektu 20/003/19210/452/180/003157 byl podpořen z Progamu rozovje venkova na období 2014 - 2020 prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z.s. Celkové výdaje projektu 210.235,- Kč. 

PRVMAS


SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI VYSOKOV

Logo

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI VYSOKOV je spolufinancován Evropskou unií. 

 • Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0./18_104/0008773
 • Celkové výdaje podpory z EU: 4 062 074,05 Kč

Cílem projektu je zřízení čtyř sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Socilní byty budou realizovány v objektu dvojdomku se samostatnými čísly popisnými 141 a 142 v obci Vysokov - v objekut obec v současné době poskytuje bydlení s regulovaným nájemným, objekt je ale již v katastrofálním stavu. Bez investice do rekonstrukce objektu bude obec nucena objekt uzavřít a osoby v bytové nouzi v něm žijící se tak ocitnou na ulici.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • zajištění kvalitního a dostupného sociálního bydlení pro osby v bytové nouzi
 • nastavení rovných příležitostí pro osoby v bytové nouzi,
 • integrace cílových skupin do společnosti
 • poskytnutí sociální práce cílové skupině
 • nabídka trávení volného času cílové skupině,
 • snížení ekonomického zatížení rozpočtu osob v bytové nouzi,
 • zajištění řádného vývinu dětí rodičů, kteří se ocitli v bytové nouzi,
 • navýšení kapacity v oblasti sociálního bydlení v obci Vysokov,
 • využití stávajících obecních objektů, jejich znodnocení.

Výsledkem projektu je zřízení čtyř sociálních bytů. V důsledku projektu je očekávána změna v možnosti poskytování socálního bydlení a zlepšení situace osob v bytové nouzi.


DOVYBAVENÍ KNIHOVNY JAROSLAVA CITY VE VYSOKOVĚ

LogoProjekt "Dovybavení knihovny Jaroslava City ve Vysokově" registrační číslo projektu 20/003/19210/452/180/003171 byl podpořen z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z.s. 

V rámci projektu byla realizována vyměna podlahové krytiny za 47.948,70 Kč (24.549,73 Kč EU, 13.809,23 SR a 9.589,74 Kč vlastní podíl). 

Vyrobeny a namontovány regály na knížky v počtu 5 ks za celkovou částku 17.339,- Kč (8.877,57 Kč EU, 4.993,63 SR a 3.467,80 vlastní podíl).

Police knihovnaRegály knihovnaPodlaha knihovnaPodlaha knihovna


ZDROJ TEPLA A OTOPNÁ SOUSATVA V BUDOVĚ OÚ V OBCI VYSOKOV

Image result for evropská unie fond soudržnosti a ministerstvo životního prostředí

Obec Vysokov v roce 2019 realizovala Projekt ZDROJ TEPLA A OTOPNÁ SOUSTAVA V BUDOVĚ OÚ V OBCI VYSOKOV. Tento projekt je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celý text


KOMUNITNÍ CENTRUM VYSOKOV

Obec Vysokov v roce 2019, 2020 realizuje Projekt KOMUNITNÍ CENTRUM VYSOKOV je spolufinancován Evropskou unií. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Celý text


POŘÍZENÍ KONTEJNERŮ, VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ A REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA

Obec Vysokov obdržela dotaci na pořízení kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů a rekonstrukci sběrného dvora celý text

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kaplička


DOTACE EU A KRAJ