Obec Vysokov
ObecVysokov

Odpadové hospodářství

KOLIK ZAPLATÍME ZA ODPADY V ROCE 2024?

 • základní sazba poplatku na rok je 800,- Kč/osoba/rok
 • chaty, chalupy sazba poplatku 800,- Kč/nemovitost/rok
 • sazba poplatku bude snížena o 150,- Kč poplatníkům:
  • děti do 18 let (dovršení věku 18. let v roce 2024) tj. poplatek ve výši 650,- Kč/osoba/rok
 • sazba poplatku bude snížena o 200,- Kč poplatkům:
  • osoby 70 let + (dovršení věku 70. tlet v roce 2023), tj. poplatek ve výši 600,- Kč/osoba/rok
  • držitelé ZPT tj. poplatek ve výši 600,- Kč/osoba/rok
  • studenti ubytovaní mimo katastr obce (koleje, internáty, nájemní smlouvy atd.), tj. poplatek ve výši 600,- Kč/osoba/rok

JAK ZAPLATIT A KDY?

Číslo účtu obce: 9622551/0100, var.symbol č.p. vaší nemovitosti. Prosím plaťte až od 2. 1. 2024 do 31. 03. 2024. Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se všemi právními důsledky plně jejich zákonní zástupci!

CO MUSÍM JAKO OBČAN UDĚLAT?

a) Zaplatit poplatek za všechny členy domácnosti trvale hlášené v obci Vysokov (nejpozději do 31.03.2024).

b) Chci slevu - musím slevu doložit, např. u studentů potvrzení o ubytování – koleje, internáty, nájemní smlouvy. Mám v obci k trvalému pobytu přihlášeny rodinný příslušníky, kteří žijí jinde – doložím nájemní smlouva, popř. potvrzení o platbě odpadů v jiné obci či městu.

 

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2024

Svozový kalendář

Provoz sběrného dvora Vysokov 2024 - Vlastimil Chráska tel.: 603 470 598.

Otevření sběrného dvora 2024 (poslední sobotu v měsíci) od 9:00 do 12:00 hodin. V mimořádném případě je možné řešit uložení odpadu ve sběrném dvoře individuálně po dohodě na OÚ nebo s pracovníky TS s panem Vlastimilem Chráskou tel.: 603 470 598 nebo Petrem Koštrnou.

Sběrný dvůr Vysokov

KOLIK ZAPLATÍME ZA ODPADY V ROCE 2023?

 • základní sazba poplatku na rok je 700,- Kč/osoba/rok
 • chaty, chalupy sazba poplatku 700,- Kč/nemovitost/rok
 • sazba poplatku bude snížena o 150,- Kč poplatníkům:
  • děti do 18 let (dovršení věku 18. let v roce 2023) tj. poplatek ve výši 550,- Kč/osoba/rok
 • sazba poplatku bude snížena o 200,- Kč poplatkům:
  • osoby 70 let + (dovršení věku 70. tlet v roce 2023), tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok
  • držitelé ZPT tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok
  • studenti ubytovaní mimo katastr obce (koleje, internáty, nájemní smlouvy atd.), tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok

JAK ZAPLATIT A KDY?

Číslo účtu obce: 9622551/0100, var.symbol č.p. vaší nemovitosti. Prosím plaťte až od 9. 1. 2023 do 31. 03. 2023. Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se všemi právními důsledky plně jejich zákonní zástupci!

CO MUSÍM JAKO OBČAN UDĚLAT?

a) 31.03.2023 musím vyplnit přihlášení k poplatku za odpadové hospodářství (viz. Vzor č. 1) a zaplatit poplatek za všechny členy domácnosti trvale hlášené v obci Vysokov (nejpozději do 31.03.2023).

b) Chci slevu - musím slevu doložit, např. u studentů potvrzení o ubytování – koleje, internáty, nájemní smlouvy. Mám v obci k trvalému pobytu přihlášeny rodinný příslušníky, kteří žijí jinde – doložím nájemní smlouva, popř. potvrzení o platbě odpadů v jiné obci či městu.

c) CHALUPÁŘI - jsem majitel nemovitosti, která je určena k bydlení či rekreaci a nikdo v ní není hlášen k trvalému pobytu, přihlásím se k poplatku rovněž, viz vzor č. 2 – chalupy a chaty.

 

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2023

 

Provoz sběrného dvora Vysokov 2023 - Vlastimil Chráska tel.: 603 470 598.

Otevření sběrného dvora 2023 (poslední sobotu v měsíci) od 9:00 do 12:00 hodin. V mimořádném případě je možné řešit uložení odpadu ve sběrném dvoře individuálně po dohodě na OÚ nebo s pracovníky TS s panem Vlastimilem Chráskou tel.: 603 470 598.

DOOR TO DOOR - SVOZ PAPÍRU, PLASTU OD DOMU 2022

OBEC VYSOKOV STARTUJE OD 5.4.2022 ZMĚNU ODPADOVÉHO SYSTÉMU A ROZDÁ OBČANŮM NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ PLASTŮ S NÁPOJOVÝMI KARTONY A PAPÍRU BĚHEM MĚSÍCE BŘEZNA.

Od dubna 2022, v rámci podpory třídění, zavádí obec, ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s., etapu svozu tříděných odpadů přímo od domů systém zvaný „DOOR TO DOOR“ Občanům obce a chalupářům budou rozvezeny zdarma nádoby na sběr plastů + nápojovými kartony (se žlutým rozlišením) a papíru (s modrým rozlišením), které si umístí k domům a budou je přistavovat k vyvážení. Nádoby budou předávány na základě smlouvy o výpůjčce, o termínu předání budete informování hromadnou SMS zprávou. Jakmile obdržíme objednané plastové popelnice (cca únor), budeme Vám plastové nádoby rozvážet přímo k vašim RD, tak aby jste popelnice během března naplnili, a poprvé přistavili k vývozu od 5. 4. 2022. Jakmile budete mít všichni popelnice, z veřejných sběrných míst budou odstraněny kontejnery na plast a papír, tak aby nemohly být plněny „návštěvníky“ jiných obcí. Pokud budete mít větší množství plastu, popř. papíru a máte zamotanou hlavu, jak to do té vaší malé popelnice nacpete, nezoufejte, nemusíte to házet sousedovi – před sběrným dvorem budou volně přístupné kontejnery na plast a papír, které budou podle potřeby měněny za prázdné.

Nezapomínejme na třídění odpadů ani o svátcích Blíží se Vánoce, a to je čas, kdy se budeme vzájemně obdarovávat dárky. Po jejich rozbalení nám doma zůstane hromádka obalů, které pokud znovu nepoužijeme, stanou se odpadem. Z velké části lze ale tento odpad recyklovat. Proto bychom chtěli požádat občany, aby ani v tomto předvánočním a vánočním období nezapomněli vzniklé odpady třídit a odkládat na místa k tomu určená. Pro obecní odpadové hospodářství je to velmi důležité a obec se snaží pro to také vytvářet dostatečnou kapacitu a komfortní podmínky. Přáním obce je, aby Vás třídění odpadu (i když je to povinnost) alespoň trochu bavilo, aby odpadla výmluva, že to doma není kde skladovat, a především aby ubývalo směsného nevytříděného odpadu v popelnicích. Svoz směsného komunálního odpadu během vánočních svátku bude probíhat dle stanoveného svozového plánu. Svoz PET pytlů a pytlů s kartonovými nápoji proběhne naposledy v pondělí 27.12.2021!!! Od nového roku PET lahve, kartonové nápoje do kontejnerů na plast, posléze do popelnice na plast!

POPLATKY ZA SVOZ ODPADU V ROCE 2022

Poplatky za svou odpadu za rok 2022 jsou splatné do 31.03.2022. Dle nové OZV č. 2/2021 každý obyvatel Vysokova, který je přihlášen v obci k trvaléme pobytu, dále vlastníci nemovitostí, které jsou určeny k rodinnému bydlení či rekreaci, a v nichž nemá nikdo trvalý pobyt, jsou povinny uhradit poplatek za likvidaci odpadu řádně a včas. Zároveň jsou povinni se k této poplatkové povinnosti přihlásit - v období leden - březen a vyplnit přihlášení k poplatku (viz.poslední stránky Zpravodaje). Pokud je někdo majitel nemovitosti, která je určena k bydlení či rekreaci a nikdo v ní není hlášen k trvalému pobytu, přihlásí se k poplatku rovněž.

Poplatek za svoz odpadu je stanoven na 600,- Kč za osobu.

Sazba poplatku snížena o 100,- Kč poplatníkům:

 • děti do 18 let (dovršení věku 18. let v roce 2022) tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok
 • osoby 70 + let (dovršení věku 70. let v roce 2022), tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok
 • držitelé ZTP, tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok
 • studenti ubytování mimo katastr obce (koleje, internáty, nájemní smlouvy...), tj. poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok

Poplatek za chatu, chalupu je stanoven na 600,- Kč/nemovitost/rok

Příklady výpočtu platby:

 • 4 členná rodina, 2 dospělé a 2 děti do 18.let – platí 2.200,- Kč (600 + 600 +500 + 500)
 • 2 senioři 70+ - platí 1.000,- Kč (500 + 500)
 • Chalupa s č.p. – platí 600,- Kč/rok

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 03. daného kalendářního roku, na číslo účtu obce 9622551/0100, var. symbol č.p. vaší nemovitosti.

Pro více informací je možné zavolat na obecní úřad tel. 491 424 827 nebo SMS zprávou na tel. 724 186 823..

starostka obce

SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2022

 • PONDĚLÍ KOMUNÁLNÍ (OD 1.1.2022)

 • TŘÍDĚNÝ ODPAD PLAST - ÚTERÝ (OD 5.4.2022) - sudý týden

 • TŘÍDĚNÝ ODPAD PAPÍR - ČTVRTEK (OD 14.4.2022) - 1 x MĚSÍC

MĚSÍC

SVOZ KOMUNÁLNÍ ODPAD 1x14 DNÍ

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU PLAST ŽLUTÉ VÍKO

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU PAPÍR MODRÉ VÍKO

TERMÍN

OD 1.1.2022

OD 5.4.2022 ÚTERÝ

14.4.2022 ČTVRTEK

leden

 

 

 

únor

 

 

 

březen

L I CH Ý

S U D Ý

 

duben

 

 

15.týden

květen

 

 

19.týden

červen

T Ý D E N

T Ý D E N

23.týden

červenec

 

 

27.týden 

srpen

 

 

31.týden

září

 

 

 

říjen

 

 

 

listopad

 

 

 

prosinec

 

 

 

 

Svozové známky se neprodávají, nic se nelepí na popelnice. Celá obec má vývoz komunálního odpadu 1x14 dní. První vývoz komunálního odpadu 3.1.2022, 17.1.2022 atd.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Stavba železnice Václavice - Náchod


DOTACE EU A KRAJ