Obec Vysokov
ObecVysokov

Výbory a zápisy výborů

Finanční výbor (2022 - 2026)

  • předseda: Čejchan Petr

Členové:

  • Tomáš Koubík,
  • Ing. Lukáš Dyntar

Kontrolní výbor (2022 - 2026)

  • předseda: Chráska Vlastimil

Členové:

  • Hátaš Jan
  • Mádr David

Činnost výborů v obci

Zastupitelstvo zřizuje dle zákona o obcích (§117 - 119) jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, tj. povinně finanční výbor a kontrolní výbor. Výbory jsou orgány zastupitelstva obce, nikoliv orgány obce. Předsedou těchto výborů je vždy člen zastupitelstva a počet členů musí být lichý. Výbory pracují každý zvlášť, nelze je sloučit v jeden.

Výbory se scházejí dle potřeby, ze své činnosti se zodpovídají zastupitelstvu. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně. Členy výboru nesmí být starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu, kteří vykonávají rozpočtové a účetní práce. Tyto osoby se však můžou zúčastňovat kontrol prováděných výbory a mají právo se k nim vyjadřovat.

V obci Vysokov je zřízen finanční výbor a kontrolní výbor, finanční výbor je pětičlenný a kontrolní výbor tříčlenný. Jejich náplň práce je konkrétně specifikována v Organizačním řádu obce Vysokov, se kterým se všichni členové výboru povinně seznámili. Členové výborů se řídí právními předpisy, tj. zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon, Nařízení vlády ČR č. 148/1991 o ochraně hospodářského a služebního tajemství, zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákon 106/1999 Sb. o poskytování informací, obchodním a občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činností finančního výboru je především kontrola hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky obce, vyjadřuje se k rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce, provádí kontrolu pokladny a kontroluje zajištění ochrany účetních záznamů a jejich obsahu před jejich zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou a nebo odcizením.

Hlavní činností kontrolního výboru je dodržování právních předpisů finančním výborem a obcí na úseku samostatné působnosti, tj. kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, zveřejňování záměrů obce, kontroluje evidenci a zveřejňování obecně závazných vyhlášek obce.

Výbory jsou poradní orgány zastupitelstva, jejich připomínky a náměty jsou pouze doporučující.

Členové výborů jsou povinni při své kontrolní činnosti zachovávat mlčenlivost.

Zápisy finančního a kontrolního výboru jsou projednávány zastupitelstvem obce a jsou řádně uloženy na Obecním úřadě Vysokov.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zavátá silnice


DOTACE EU A KRAJ