Obsah

Červený kříž

 

 

 

                                               

Červený kříž v roce 2020

Zápis z valné hromady MS Červeného kříže ve Vysokově, konané dne 1.října 2021v místním pohostinství ve Vysokově.

Přítomni : dle presenční listiny -  8 členek MS ČK Vysokov,  9  hostů

Omlouvá se JPO  J.Kosinka, Zd.Kosinka.ml., Knihovna – J.Bittnerová- dovolená

Schůzi zahájila a řídila místopředsedkymě MS ČK  H.Mocová, seznámila přítomné s plánem jednání dnešní valné hromady. Program byl schválen.

Do nárhové komise byly navrženy a schváleny  Zd. Kosinková,  R. Kosinková.

Zprávu o činnosti MS ČČK Vysokov připravila a přečetla tajemnce spolku T.Vaňková.

Zpráva obsahuje činnosti spolku, akce, které bylo možné v roce 2020 s ohledem na omezení  uskutečnit, vyjádřila se k úžasné solidaritě v době viru, semknutí a pomoci, výbornou informovanost a pomoc potřebným  od  Obecního úřadu Vysokov, pomoc hasičů (rozvoz dezinfekce, léků,  nákupy,. Z naší činnosti to byl ples ČK v únoru 2020 a spolu s ostatními maškarní pro děti,  výlety do okolí a trénování paměti.

Návrh rozpočtu přednesla podkladní MS ČK Jaroslava Kováčiková. 

Příjmy spolku  činily 23 532,-Kč, výdaje v jednotlivých položkách 25 451,- Kč.

Rozpočet na rok rok 2021 předpoklad- podpora obce, odměna akce 2021 slavnost 155.výročí1866

cca 41 000,- Kč. 

Členka revizní komise MS ČK M.Kleslová seznámila přítomné s výsledkem revize pokladního deníku. Nebyly shledány chyby.

Přijetí nové členky MS ČČK paní Libuše Mísařové. Vysokov čp.49. Všichni souhlasí s přijetím.

 

Plánované akce rok 2021 : 6/21 : Opočno-zámek,zahrada, 7/21 : lesní areál Studánka u Rychnova,

8/21 : hrad Vízmburk, prosince-návštěva Kuksu, září – měření krevního tlaku, bezkontaktní teploměr, trénování paměti, pomoc při akcích OÚ setkání seniorů 16.10.21, vítání občánků, Vysokovský kohout  12.-.14.11.2021, předvánoční akce v Komunitním centru.

 

Diskuze: pozdrav a poděkování za spolupráci vyjádřil předseda SDH Zd.Kosinka,st., ředitelka Obl.spolku vyjádřila poděkování  za solidárnost a obětavost, pomoc hasičů, kterou i ona využívá, informovala nás o změně sídla kanceláře Oblastního spolku Náchod - zpět Hamra, vchod vedle vstupu k lékařům. Začátek roku 2020 volby místní skupiny, březen výkonná rada, pochválila krásné místo na akce pro občany-Komunitní centrum ve Vysokově. Pro děti je opět¨pro příští rok připravován týdenní tábor s pestrou činností, rekondiční pobyty……

Návrh na usnesení přečetla R.Kosinková, usnesení bylo schváleno. Viz příloha.

V závěru jednání H.Černá poděkovala všem, kteří dnešní jednání připravovali, za účast všem. Rozšíření plánu práce o konání plesu ČK v únoru 2022 a následně maškarní rej.,pokud to bude možné, přejeme si  normální život v míru. S odvoláním na hlavní zprávu T.Vaňkové, nezapomínejme na dobu, kdy jsme naslouchali jeden druhému, pomáhali si. Poděkování patřilo také ženám za upletené ponožky pro pacienty nemocnice (Maru Stehlíková) i podložky pejskům do útulků.  

Vážíme si práce našeho obecního úřadu, lidského přístupu i zlepšování podmínek občanům. Zvonička oznamuje poledne i klekání, můžeme vidět úpravu cest i hořejší“nebeský“ rybník je krásně zrenovovaný.  O dalším zlepšování v obci  jsme se dozvěděly v knihovně při besedě s paní starostkou. 

Zapsala. Černá

Červený kříž v roce 2018

Světový den první pomoci vyhlásila Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce na druhou zářijovou sobotu. Připojují se národní společnosti ČK a ČP ze 170 zemí světa ukázkami první pomoci. Ze statistiky v Česku vyplývá, že znalost a ochota 14 % české populace věří, že by zvládlo poskytnout první pomoc, polovina Čechů by se pokusila s obavami, třetina by ji nezkusila ze strachu neublížit. Co pro větší znalost poskytování první pomoci nabízí Červený kříž Náchod, jehož jsme součástí? Začínáme u mládeže, kde se školí normám Mladý zdravotník. V Náchodě se soutěže každý rok účastní téměř 700 dětí v družstvech okresu z I. a II. stupně, úspěšná družstva postupují do krajské soutěže a potom do republikového kola. Vloni i letos obsadilo družstvo žáků z Velkého Poříčí 4. místo! Zdatné družstvo Mladých zdravotníků je také z Nového Města nad Metují a Nového Hrádku. Na středních školách probíhají kurzy zdravotník - Junior a dále doškolovací kurzy. Ač se zdá, že Červený kříž je po revoluci na okraji zájmu společnosti, zaměstnavatelé požadují vyškolení svých zaměstnanců a pro dospělé kurzy zotavovacích akcí. U nás s dětmi nyní pracuje knihovnice paní Jiřinka Bittnerová a Iva Zelená více v zájmové činnosti a proškolení dětí provádí ředitelka Oblastního spolku ČK Náchod paní Lenka Zelená. V plánu činnosti máme spolu s paní knihovnicí s dětmi názorně předvést konkrétní postup při poskytování první pomoci. Takže pro připomenutí postupu v případě poskytnutí první pomoci:  zhodnotit situaci, zajistit bezpečnost zraněného, vyhodnotit rozsah postižení,

 zavolat záchrannou službu (telefon 155 nebo 112), informovat co se stalo, kde se nacházíme, kolik je postižených, rozsah zranění…...

 do příjezdu záchranné služby se věnovat postiženému………………...

Vážení občané, prožíváme adventní čas a zejména pro děti je to čas těšení na to, že rodiče budou více s nimi, sledovat pohádky, povídat si a přijde překvapení pod stromečkem. Ženy Červeného kříže na vás myslí, připravily milou pozornost pro rodiny, plánujeme akce na příští rok. Naše aktivity jsou zařazeny v obecním kulturním plánu. Dovolujeme si vyzvednout každoroční ples Červeného kříže, a pokud se podaří i s předtančením – v sobotu 16. února 2019. Na druhý den plánujeme ve spolupráci všech složek z obce maškarní pro děti. V příštím roce si budeme připomínat 100. výročí založení Českého Červeného kříže, zejména významné osoby, pro které byla pomoc druhým naplnění života a posláním. Také vznik místního spolku Červeného kříže ve Vysokově chceme představit, díky obětavým lidem, kteří pracovali v mírové době, ale harašení zbraní do dneška neustává. Činnost našeho spolku ČK je každoročně zaměřena na společenské aktivity ve spolupráci s Obecním úřadem a ostatními spolky zejména na děti, seniory i střední věk. Zdá se, že zapojení občanů vázne a nezájem o druhé převládá. Pokusme se společně to v naší vesnici zlepšit, ať se nám tu dobře pospolu žije.

Zprávy

Zpráva o činnosti ČČK za rok 2017

Zpráva o činnosti ČČK za rok 2017 celý text

ostatní | 28. 2. 2018 | Autor: Správce Webu