Obec Vysokov
ObecVysokov

Osvětová beseda

Je jedním ze zájmových spolků Vysokova. I když v obci působí již přes 50 let, její vznik předznamenal bohatý kulturní život již od konce 19. století.

 • 1892 – Vzdělávací a podpůrná jednota národně socialistického dělnictva Svatopluk Čech
 • 1905 – Korunový spolek (založen 29. 1., uzákoněn 3. 3. 1905, zrušen 1951)

Korunový spolek Vysokov

Zleva Jarda Kollert, Olda Černý, Milka Hůlková(Vlčková),Anna Svobodová,Josef Balcar,Ferdinand Mach,Slávek Kumprecht, Josef Vítek

Kollert a Řezníček

Jaromír Kollert a Jaromír Řezníček

Venclová, Škodová, Černý a ŠichanováVěra Venclová,Věra Škodová (Kundrátová), Olda Černý, Milka Šichanová (Prostředníková)

1920 Jednota divadelních ochotníků Vrchlický

 • založen 18. 1. 1920,
 • 1949 sloučení s Korunovým spolkem
 • 1951 oba sloučené divadelní spolky zrušeny

Spolek Vrchlický

Rada osvětová - kolem roku 1947 se postupně aktivizuje spolu s oběma divadelními spolky.

Osvětová beseda

 • vzniká začátkem 50. let, pravděpodobně v roce 1953
 • podle vzpomínek pamětníků byla založena na žádost muzikantů vysokovské kapely, aby pod hlavičkou OB pořádala své produkce. Prvním předsedou byl Zdeněk Majer starší, dalšími v této funkci se vystřídali Drahomíra Holá, Jiří Stach a Jana Majerová. Prvním pokladníkem byl Ferdinand Mach, roku 1955 ho vystřídal Jaromír Řezníček. Ten vykonával funkci 42 let, po něm ji převzala Květa Rousková.

1957 - 1962

Divadelní ochotnická skupina Osvětové besedy Vysokov pod vedením Jaroslava City (Citovi, Jiráskovi, Řezníčkovi, Majerovi, Hrnčířovi, Vlčkovi, Ducháčovi, Vítovi a Machovi a Vítkovi ze Starkoče)

Po ukončení činnosti divadelních spolků pokračovala divadelní činnost formou programů na společenských večírcích nebo kabaretních vystoupeních na začátku tanečních zábav. Tradiční byly tzv. Jaroslavské zábavy. Ty se staly inspirací Jaroslavu Citovi k jeho první estrádě s názvem Vzhůru plavci na palubu v r. 1957 . V té době totiž ve vesnici bydlelo 27 Jaroslavů, kteří byli na tuto estrádu osobně pozváni samotným„ principálem“a jeho pomocníkem Cvrčkem ve svátečních divadelních livrejích. Estrády byly organizovány pod hlavičkou Osvětové besedy Vysokov skupinou asi 10 lidí z Vysokova a Starkoče pod vedením Jaroslava City, který byl i výtvarníkem scén a autorem. Každá estráda tvořila veselé pásmo, skládající se z různých scének, písní, vtipů, veršů a soutěží tvořící jednolitý celek, ve kterém byla vždy skryta nějaká hlubší myšlenka nebo reakce na aktuální téma. Bylo sehráno i několik estrád pro děti (celkem 9 celovečerních estrád pro Vysokov i okolí a množství programů pro nejrůznější společenské akce)

 • 1957 - Vzhůru plavci na palubu (350 diváků, 100 se jich nedostalo)
 • 1958 - Rozzářená obrazovka

Cita - Rozzářená obrazovka

Zleva nahoře - ? Olda Rezek, ? ? Josef Bek, Olda Holeček (kouzelník) Ludva Jirásek,?, Vlaďa Hrnčř,Stáňa Hrnčířová, Růže Vítová,Ola Majerová,Bl. Jirásková,Jarmila Ducháčková, Helena Řezníčková, Láďa Mach, Jarda Cita, Fr. Ducháč(řídící učitel)
Dole – Jaromír Řezníček, Zdeněk Majer, Jarmila Vlčková

S estrádou do pohádky (pro děti), loutkové divadlo

S estrádou do pohádky - účinkující

Zleva nahoře: Cita, Vlček, Blanka Jirásková, Oldřich Rezek (Starkoč), Blanka Jirásková ml., Majerová, Ducháč, Hrnčířová, Řezníčková, ?,  Vlčková, Řezníček
Dole: Bek, Hrnčíř, Majer

 • 1959 – Rámované pokecy, Anetka (silvestrovské pásmo)
 • 1960 – Pepíkovský dýchánek (program se soutěžemi)
 • Neposlušný zajíček - kombinace maňáskového divadla s dospělými herci a dětským hercem

Neposlušný zajíček

Řezníčková H. starší, Řezníčková H. ml. + diváci (J. Hrnčíř)

Balíček smíchu (silvestrovský kabaret konaný v Bělovsi u Hlavatých)
1961 – Malovaná estráda (zde si zahrály i děti herců)
1962 – Estráda plná záhad - využití filmu – nedokončené filmové příběhy, z kterých vyplynuly soutěžní úkoly pro dětské diváky.

S estrádou do pohádky

Divadelní činnost v OB sice převládla, ale nebyla jedinou (1958 loutkové divadlo, hudební produkce kapely OB,

Tajný výlet pro rodiny s dětmi v r. 1960

Tajný výlet na Hvězdu

1963 – současnost
Osvětová beseda organizátorem filmových přehlídek a festivalů

Na začátku 60. let se uvnitř „estrádního období“ rodí již nová forma kulturní činnosti . 7 vysokovských filmařů (Cita, Cvrček, Majer, Nývlt, Kejdana, Hromádko, Tylš) sdružených kolem J. City zapůjčuje v roce 1963 a také v roce 1964 své filmy OB pro veřejné promítání. A protože se v roce 1964 na žádost tehdejšího předsedy OB Zdeňka Majera konala soutěžní okresní přehlídka ve Vysokově, což bylo poprvé na vesnici, rozhodli se vysokovští filmaři natočit své první soutěžní filmy. Tisk mluvil o „vysokovském Barrandově", jméno Jaroslava City bylo brzy známo na prestižních soutěžích v kraji i republice a jeho filmy i některých dalších Vysokováků začaly sklízet ceny.
A pak přišel rok 1967! Vysokov se stal dějištěm 1. celostátní přehlídky vesnických filmových amatérů – Vysokovského kohouta. A ten se stal spolu s pořádáním okresních přehlídek hlavní činností OB Vysokov na dalších 42 let.
Svou činnost přerušila OB jen formálně v roce 2000, kdy byla tehdejším místostarostou  Z. Majerem st. zrušena. Zastupitelstvo zrušení odsouhlasilo. Kulturní činnost v obci včetně festivalu Vysokovský kohout měl nadále řídit kulturní výbor obecního úřadu. Pro dosavadní členy OB a současně dlouholeté organizátory to bylo nemilé překvapení, proto se rozhodli vytvořit Osvětovou besedu Vysokov znovu, tentokráte jako občanské sdružení. Zastupitelům byl problém vysvětlen a ti odsouhlasili převedení převážné části majetku bývalé Osvětové besedy na nové občanské sdružení. Od 29. prosince 2000 tedy Osvětová beseda Vysokov opět funguje, aniž by došlo k jakékoliv změně.

Mgr. Helena Bohadlová - kronikářka

Použitá literatura: Pokladniční kniha Korunového spolku
zápisy div. spolku Vrchlický
zápisy obecní kroniky
Vzpomínky pamětníků

Volný čas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie


DOTACE EU A KRAJ