Obsah

SDH - Jednotka požární ochrany obce (JPO)                                                                                                       

Velitel JPO: Václav Marek, tel.č. 776 321 601

Z historie hasičského sboru ve Vysokově                                

Jak vypráví kronika, byl ve Vysokově r. 1881 založen sbor dobrovolných hasičů. Prvním předsedou byl Josef Hornych, výměnkář z čp. 45, jednatelem Antonín Hronovský, rolník z čp. 30, velitelem František Šimáček, chalupník z čp. 91 a podvelitelem František Barták, krejčí z čp. 65. V archivu požárního sboru najdeme přesné datum založení sboru 11. 11. 1882.

 

JPO v roce 2018

Na začátku roku leden - únor se členové jednotky se zúčastnili povinných každoročních školení v Náchodské hasičské zbrojnici v celkovém počtu – 40 hodin. Účast dle prezenčních listin. Dále proběhlo školení řidičů s oprávněním řízení přednosti v jízdě - profesní průkazy. V únoru proběhly úpravy výstražných světel na CAS 24 dále kondiční jízdy. 10. 2. - 24. 2 - 3. 4. členové jednotky pomáhaly kácet nebezpečné a nahnuté stromy v obecním lese u Kramolny. Dále jednotka pomáhala na vyřezání náletových dřevin pod obecním úřadem a podle potoka v Písníku. Dále pak kácení lípy v havarijním stavu v parku před čerpací stanicí BEKA. Proběhl přechod a prověrka techniky s přípravou na STK- CAS 24 a PPS 12 na letní provoz. V měsíci červnu proběhlo zateplení hasičské garáže, byly zakoupeny nové vysílačky a to 1 ks ruční a 1 ks automobilní a další vybavení výstroje pro hasiče jednotky. Během měsíce července jednotka vyjížděla 5x na požár v průmyslové zóně na EPS primátor a vždy se jednalo o planý poplach. Dne 30. října byl vyhlášen výjezd jednotce - spadlý strom na silnici směr Česká Skalice - Náchod. Do jednotky byli přijati dva noví členi Václav Marek jako strojník a Jan Hejzlar jako hasič. Dále jsme se zúčastnili okrskového cvičení na Borové a cvičení jednotek Signál 2018. Dne 4. listopadu jednotka provedla kontrolu techniky a proběhl přechod na zimní provoz. Školení řidičů proběhlo 24. listopadu v autoškole Šroll – účast dle prezenčního listu. Kondiční jízdy s CAS 24 a DA 8 dle knihy jízd roku 2018. Dne 28. listopadu proběhlo školení a přezkoušení členů jednotky na obsluhu motorových pil. Dne 5. a 6. prosince jednotka vyjížděla na požár v průmyslové zóně na EPS Primátor - planý poplach.

 Jiří Kosinka, ml. - velitel Jednotky požární ochrany obce Vysokov

Organizace - struktura

E-mail: sdh.jpovysokov@seznam.cz

Výbor (9 členů) byl zvolen na řádné valné hromadě 06. 12. 2019

Starosta Kosinka Zdeněk 
Náměstek starosty Jaroslav Klesl 
Velitel SDH Jiří Kosinka ml.
Jednatel Kosinka Zdeněk ml.
Hospodář Martin Vaněk
Revizor účtů David Mádr
Zapisovatel a kulturní referent Kateřina Matěnová
Zástup velitele JPO Ladislav Seidl
Hlavní strojník Václav Marek

 

 Počet členů SDH k 17.12.2018 je 48.