Obec Vysokov
ObecVysokov

Obchvat Náchoda

JEDNÁNÍ O OBCHVATU S MINISTREM DOPRAVY (14.02.2011)

V minulém týdnu se v Praze sešel starosta města Náchoda Jan Birke s ministrem dopravy Vítem Bártou. "Ano, jsem s výsledkem jednání opravdu spokojen. Pan ministr je o dopravní situaci v Náchodě velmi dobře informován a je ochoten a především připraven Náchodu pomoci", komentoval setkání starosta Jan Birke.
V průběhu jednání došlo samozřejmě také na téma obchvatu města Náchoda, který se nedostal do superkoncepce.
V současné době je však územní rozhodnutí na jeho výstavbu krajem zrušeno a je na straně města a ŘSD, aby odstranili připomínky a námitky. "Obchvat si žije svým vlastním životem, jeho realizace je tímto rozhodnutím odsunuta minimálně o rok. V optimálním případě je tedy ze stávajích sedmi let rázem osm, než se svezeme po obchvatu. Řešení dopravy ve městě se tak musí rozdělit na dvě části. Tou první jsou i nadále intenzivní práce na přípravě obchvatu, tou druhou řešení vnitřního dopravního systému v Náchodě", upřesnil starosta.  
Za tímto účelem také vznikl tzv. expertní tým na dopravu, který již dva měsíce pracuje na přípravě konceptu řešení dopravy uvnitř města - centrálního dopravního systému. Z jednání, které proběhne v tomto týdnu, by měl již vyplynout jednotný návrh. Především jde o řešení komunikace ulice Pražské, kruhového objezdu u Slávie a u Čedoku a křižovatky u Kauflandu.  
Jak starosta Jan Birke potvrdil, ze schůzky s ministrem Bártou, která se uskutečnila za přispění pana poslance Jiřího Štětiny (VV), vyplynuly již konkrétní závěry. "Pan Bárta mě požádal, abychom do května připravili návrh řešení dopravy v centru Náchoda a to jako celek od vjezdu na Vysokově až po výjezdy na Trutnov, Hronov, Kudowu Zdroj a Nové Město n. M.", popsal jednání starosta. Svoji roli při jednání s ministrem dopravy sehrálo i jednání Asociace krajů ČR, které se v Náchodě uskutečnilo 12. listopadu loňského roku, hned druhý den po zvolení nového vedení radnice. Právě tady hejtmané přislíbili pomoc Náchodu při vyjednávání o možnostech řešení dopravy v Náchodě, o kterou je v rámci jejich jednání požádal starosta.  
Ještě v únoru přijede do Náchoda ministrův dopravní expert, který se seznámí se situací a společně budeme hledat investiční typy, které by mohly řešit realizaci dopravních opatření v Náchodě. "Nezastírám, že jsme hovořili o finančním krytí, které by se mohlo pohybovat v řádech stovek milionů korun", dodal Jan Birke.
Jeden z klíčových bodů programu čtyřkoalice vládnoucí na náchodské radnici je tak zas o něco blíže k naplnění...

Stanovisko k územnímu řízení na umístění stavby obchvat (14.04.2010)

Souhlasné stanovisko obce Vysokov (27.11.2009)

Zahájení zjišťovacího řízení záměru I/33 - obchvat Náhoda, I/14 (27.10.2009)

Do oznámení k záměru "Silnice I/33 - obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 - Vysokov u Náchoda, přeložka silnice I/14" je možné nahlížet v úředních hodinách na obecním úřadě. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Zápis z jednání ze dne 15.09.2009 v 9:00 hod. na OÚ Vysokov 

Odpověď obce Vysokov na dopis firmě VALBEK s.r.o. (20.07.2009)

Odpověď na dopis firmě Valbek, s.r.o., Liberec:  I/33 Náchod - Obchvat, I/14 Vysokov - Vrchoviny - stanovisko zpracovatele DÚR k vyjádření k předložené dokumentaci ze dne 20.4.2009.

Vysokov - Kruhová křižovatka - Nájezd do obce (10.06.2009)

Zápis z jednání - Obchvat Náchod (25.05.2009)

Dne 25.5.2009 od 9.00 hodin se na obecním úřadě ve Vysokově konalo jednání týkající se zapracování připomínek obce k dokumentaci DUR obchvat Náchoda. Jednání se zúčastnili zástupci obce, města Náchoda, zástupci projektční kanceláře firmy Valbek s.r.o., zástupce ŘSD.

Expertní posudek - Obchvat Náchod (20.04.2009)

Expertní posudek variantního řešení přeložky silnice III/30416 - posudek na změnu nájezdu do obce Vysokov z kruhové křižovatky.

Přeložka silnic I/33 A I/44 Obchvat Náchoda a jeho vedení vysokovem (02.04.2009)

Vážení, rozhodli jsme se, že Vás a zároveň širokou veřejnost budeme informovat o připravované stavbě přeložky silnice I/33 a I/14 v katasrálním území obce Vysokova.Nejedná se o žádnou populární stavbu, jelikož mnoho pozemků má být na našem katastr. území navrhovanou stavbou zasaženo a některé domy jsou navrženy k demolici.Obec Vysokov také přijde o značnou výměru lesních pozemků v trase stavby.   

Připomínky k dokumentaci pro územní řízení (02.04.2009)

Připomínky k dokumentaci pro územní rozhodnutí I/33 Náchod - Obchvat I/14 Vysokov - Vrchoviny, žádost o vyjádření k územnímu řízení a námitky, připomínky, poznámky a doporučení k dané dokumentaci.

Posudek obchvat 

Vyjádření k předložené dokumentaci (23.03.2009)

Vyjádření k předložené dokumentaci I/33 Náchod - Obchvat, I/14 Vysokov - Vrchoviny, žádost o vyjádření k územnímu řízení a námitky a připomínky k dané dokumentaci.

Vyjádření obce ze dne 23032009

Zápis z jednání  (23.02.2009)

23. února 2009 v 9:00 hodin Obecní úřad Vysokov. Jednání zástupců investora (ŘSD ), projektanta Firmy Valbek (zpracovávající PD), zástupců obce Vvysokov a města Náchod a zástupce KŠD Šťovíček ( advokátní kancelář ) k vyjasnění stanovisek k PD k zahájení Územního řízení obchvatu města Náchod.  

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


DOTACE EU A KRAJ