Obec Vysokov
ObecVysokov

 

 

 

 

                                               

Historie

Místní skupina ČČK ve Vysokově byla založena na jaře roku 1976.V té době bylo v našich řadách organizováno 15.členek. Předsedkyní byla zvolena Eva Vlachová. Od samého počátku byla její činnost zaměřena na pomoc věkově starším obyvatelům, pomoc při získávání dobrovolných dárců krve a práci s mládeží.
Naše organizace se zapojila do činnosti ostatních společenských organizací, především s SDH. Na organizovaných akcí jsme zajišťovaly první pomoc.V pečovatelské práci se nejvíce angažovala Maruška Antošová, která nemocným lidem zajišťovala nákupy, léky a jiné potřebné práce. Za svoji dlouholetou práci byla Oblastním spolkem v Náchodě oceněna vyznamenáním.
V práci s mládeží byla činnost zaměřena na využívání volného času dětí ve věku od 6 do 17 let.V dubnu 1997 byla ustavena Místní skupina mládeže – Berušky. Ta byla vedena Evou Vlachovou, Hanou Mocovou a ing.Hanou Černou a měla 15 místních dětí. S dětmi byly organizovány vlastivědné vycházky, navštěvovaly Domov důchodců v Náchodě, kde předávaly dárky. Děti pekly perníky, které potom v předvánočním období roznášely důchodcům ve Vysokově. Byl organizován i karneval na ledě, dosud je zajišťován dětský karneval v místním pohostinství i různé akce pro děti. Bylo připraveno i divadelní představení, se kterým vysokovské děti vystoupily v Žernově s názvem pověst o události “Devět křížů“. Děti  byly vedeny k osvojení si základů zdravovědy a osvojovaly si různé pracovní činnosti.

Současnost MS ČČK

Po 33 letech činnosti MS ČČK ve Vysokově je nyní v této organizaci evidováno 24 členek. Tak, jako v minulých letech se naše organizace aktivně podílela na společenském kulturním a sportovním životě obce. V plánu práce v loňském roce byla schválena celá řada akcí, které byly splněny. Na nich se podílela většina našich členek. Celá řada členek se mimo naši organizaci aktivně angažuje i v jiných společ. organizacích a to jak v SDH Vysokov, Sportovním klubu i Osvětové besedě. Jejich práce je hodnocena dobře. V průběhu roku došlo ke změnám v zastupitelstvu obce. Z funkce starostky a členky zastupitelstva odstoupila ing.Hana Černá. Za její práci v čele obce je bylo vysloveno od členek poděkování. V obecním zastupitelstvu má i nadále naše organizace v současné době zastoupení Jany Majerové a Martina Vaňka. Oba zastupitelé pracují ve funkcích předsedů výborů. Za jejich práci jim děkujeme a do budoucna přejeme hodně úspěchů.

Akce roku 2008

Jednou z prvních akcí v loňském roce byla příprava plesu.Konal se po dvou letech z důvodů uzavření pohostinství v roce 2007. Je pravdou,že kdyby se neprovádělo zvaní po obci, tak by akce byla prodělečná. Ples se vydařil a dokonce nám přinesl do pokladny příjem. 29.února jsme se podílely na přípravě vítání nových občánků Vysokova. Pro přítomné jsme zajistily vystoupení dětí z MŠ z Náchoda, květiny a občerstvení. 7.března jsme se zúčastnily oslav MDŽ, tentokrát v místním pohostinství ve Vysokově. Akci organizovalo Sdružení obcí 1866 a pro přítomné ženy se představil se svým vystoupením Provodovskošonovský soubor KOUČ. Kdo přišel, nebyl zklamán. Hospoda praskala ve švech a otřásala se smíchem. V březnu po plese hasičů se uskutečnil pro děti karneval. Síly opět spojily všechny spol.organizace. Akci tentokrát organizovala Tereza Vaňková. Místní sál byl plný do posledního místečka. Výtěžek byl použit pro organizování dalších akcí pro děti. Další akcí na které jsme se podílely, bylo pálení čarodějnic. Tentokrát s průvodem od místního pohostinství. Děti dostaly zdarma limonády a vuřty. Na akci jsme se podílely finančně i organizačně. V dubnu jsme se zúčastnily i sázení stromků v obecním lese a úklidu obce podél příkopů. 16.května naše organizace zajišťovala oslavu Dne matek. Eva Vlachová Eva Tesařová tentokrát připravily vystoupení dětí z obce, které bylo přijato dobře. Tato akce byla spojena s besedou s MUDr. Vladimírem Chvojkou. Každá přítomná důchodkyně obdržela dárek-obrázek /ubrousková technika/, květinu , občerstvení. Tak jako každý rok již tradičně jsme se podílely na oslavě Dětského dne, který organizuje Sdružení obcí 1866 jako „Pohádkový les.“ 16.srpna se uskutečnilo již tradiční setkání důchodců. Našim úkolem bylo zajištění občerstvení a obsluha přítomných.I přes nepříznivé počasí se na hřišti u Kosinků sešlo tentokrát hodně pozvaných. Za krásného počasí jsme se podílely na akci „Rozloučení s létem“. Za místním pohostinstvím byla pro děti připravena řada akcí. Tuto akci měla na starost Eva Tesařová za aktivní pomoci ostatních organizací. Společně jsme se složili na řetízkový kolotoč. Děti si mohly prohlédnout záchranku a svézt se na Gintarových koních. Děti měly vše zdarma a organizátoři za odměnu dětský úsměv. Na podzim jsme se jako organizace ČČK podílely na úklidu sálu před Vysokovským kohoutem. 8.prosince jsme připravily pro naše občany besedu s ukázkou vánočního aranžování. Paní Cinková nás zasvětila do tajů přípravy a navození vánoční atmosféry. To nás podnítilo v přípravě dárků pro důchodce s přáním všeho nejlepšího v r.2009. Vánoční hvězdy připravily paní .Majerová, O.Majerová, I.Hátašová, Z.Kosinková, E.Vlachová, E.Tesařová, H.Mocová, T.Vaňková a H.Macková, které pak dárky roznesly po důchodcích. Ze zprávy je jasné, že MS ČČK aktivně pracovala po celý rok. Dobré je, že se dokážeme shodnout a spojit síly s ostatními organizacemi v obci. Je tedy potřeba poděkovat hasičům, sportovnímu klubu nohejbalistů, Tenisovému oddílu, Osvětové besedě i ostatním neorganizovaným občanům, kteří se aktivně podílí na společenském,kulturním a sportovním životě Vysokova. Bez těchto lidí, kteří za svoji dobrovolnou práci v obci dostávají často nadávky, by naše obec zůstala bez společenského života.

Volný čas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Stavba železnice Václavice - Náchod


DOTACE EU A KRAJ